Op de splitsing van de ggz raakt iedereen de weg kwijt

 Rosa loopt het café binnen, snuift, legt een brief op tafel en slaat haar armen over elkaar. “Dit is idioot! Hoe ze het brengen alleen al.” Rosa heeft een post traumatische stress stoornis. Ze gaat daarvoor naar een psychotherapeut. In de brief die ze net heeft gekregen staat dat ze binnen twee weken een andere therapeut krijgt. Bij Punt P, de ggz-instelling waar ze behandeld wordt is een grote reorganisatie gaande. “Alle psychotherapeuten en psychiaters, op twee na, worden ontslagen.”

Door Pia Dijkstra en Michael Royall

De geestelijke gezondheidszorg is al jaren onderhevig aan veranderingen, maar ondertussen weten weinig mensen nog wat er nu precies gebeurt. Op 1 januari 2014 zijn de nieuwste veranderingen in werking getreden. Wat voorheen de eerste- en tweedelijns zorg heette is nu vervangen door de invoer van de basis-ggz.

De splitsing
De kosten in de ggz stegen de afgelopen jaren relatief veel sneller dan de kosten van andere vormen van zorg. Daarom kwam minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een plan om de groei van de kosten terug te dringen. In het nieuwe systeem komen minder mensen in aanmerking……Lees verder

Advertenties